Preskoči glavnu navigaciju

NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Poruka vodstva područja
Starješine M. Russell Ballard i L. Whitney Clayton pozivaju sve članove u području Europa da dovedu prijatelja u crkvu između sada i Božića.
Oni vole služiti u Sjevernoj misiji i uživaju u susretima sa svim misionarima i članovima Crkve ovdje.
Mormon Tabernacle Choir zbor je koji čini 360 muškaraca i žena koji, doniraju svoje vrijeme i talente za održavanje tjednog prijenosa Glazbe i nadahnutih riječi.
Mormoni ulažu napore diljem svijeta
Saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana i posvećivanju hramova
Predsjednik Thomas S. Monson poziva sve da pročitaju Mormonovu knjigu i pronađu odgovore na pitanja duše.
slika