Preskoči glavnu navigaciju

NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

slika
meme
Starješina Neil L. Andersen opisuje čudo evanđelja koje se širi svijetom.
Saznajte više o mormonskom kodeksu zdravlja: Riječi mudrosti
Starješina M. Russell Ballard daje odgovore na važna pitanja o Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
Potporno društvo je namijenjeno ženama u dobi od 18 i više godina čija je svrha pružiti podršku za vremenite i duhovne potrebe svih žena u Crkvi
David A. Bednar objašnjava kako desetina duhovno blagoslivlja pojedince i obitelji omogućavajući Crkvi izgradnju hramova i kapela, tiskanje Svetih pisama i puno više.
Crkvene i vjerske zajednice imat će veliki utjecaj u oblikovanju budućnosti Europe