Fiji

Najnovije artikle

Najbolji naraštaj mladih odraslih osoba

Starješina Ballard potiče mlade odrasle osobe da podignu letvicu i postanu najbolji naraštaj ikada viđen u crkvi.

Jesenski sabor mladih odraslih samaca

Jadranska misija sjever održala je polugodišnji sabor za mlade odrasle samce posljednjeg vikenda u rujnu, a tema je bila »Postati novo stvorenje«.

30. godišnjica posvećenja bivše Jugoslavije za propovijedanje evanđelja

Prije 30 godina na današnji dan predsjednik Thomas S. Monson, tada član Zbora dvanaestorice apostola, došao je u Zagreb i u tadašnjoj kapeli zagrebačkog ogranka posvetio Jugoslaviju za propovijedanje evanđelja i Božje djelo. 

Članovi Crkve potaknuti su pomoći izbjeglicama

Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana diljem svijeta potiču se pružiti pomoć izbjeglicama...

Kako sam se ujedinio sa svojim hrvatskim precima: priča starješine Radovanovića

»Siguran sam da ima mnoštvo razloga zašto sam pozvan u Hrvatsku, no znam da je jedan od njih da se ponovno ujedinim sa svojim precima.«

Obnova

 »Ugledah točno povrh svoje glave stup svjetlosti od sunca sjajniji koji se postupno spuštaše dok ne siđe na me. . .