Fiji

Najnovije artikle

Tri novi članovi Zbor dvanaestorice apostola

3 novi članovi Zbora dvanaestorice apostola - jednog od najviših upravnih organa Crkve - najavljeni su u subotu na 185. polugodišnjoj općem saboru Crkve u Salt Lake Cityju, u Utahu.

Opći sabor: Vjerni članovi Crkve u Europi očekuju poruke ohrabrenja i kršćanskog života

Vjerni članovi Crkve diljem Europe raduju se 185. polugodišnjem Općem saboru Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Zasjedanja sabora imat će prijenos uživo iz Konferencijskog centra u Salt Lake Cityju u američkoj saveznoj državi Utah, s početkom u subotu, 26. rujna 2015.

Pronađi prilike putem interneta za zapošljavanje u Crkvi u području Europa

Zapošljavanje u Crkvi temelji se na velikoj misiji Crkve, a ona je pozivati sve ljude da dođu Kristu. Traže se ljudi koji su predani radu u Gospodinovom kraljevstvu kako bi ispunili tu misiju pružajući pomoć, podršku i materijale crkvenim vođama, učiteljima, misionarima i obiteljima.

Mogu li dati kakav doprinos internetskoj stranici Crkve za svoju zemlju?

Znam da kao članovi Crkve imamo želju pronositi evanđelje drugima. Nekima je među nama lako iznijeti svoja razmišljanja drugima, dok su drugi blagoslovljeni različitim darovima.

Mormoni pojačavaju svoju pomoć izbjeglicama

Mormoni u Europi, uz podršku crkvenog sjedišta u Sjedinjenim Američkim Državama, pojačavaju svoju pomoć izbjeglicama koje biježe u Europu.

Pet novih europskih jezika dodano je na Mormon.org

Crkva upravo je pokrenula 5 dodatnih jezika na Mormon.org, pri čemu ukupan broj jezika sada iznosi 31.

Starješina Richard G. Scott preminuo je u dobi od 86 godina

Starješina Richard G. Scott iz Zbora dvanaestorice apostola Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana umro je utorak u svom domu.