Tri nova članova Zbora dvanaestorice apostola

  Tri nova člana Zbora dvanaestorice apostola

  3. LISTOPADA 2015

  New-Apostles-THREE_OTHER_CLOSE.jpg


  SALT LAKE CITY - Tri novih člana Zbora dvanaestorice apostola — jednog od najviših rukovodećih tijela Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana — najavljeni su u subotu na 185. polugodišnjem svjetskom općem saboru Crkve u Salt Lake Cityju u Uti.


  3 novih apostola su Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson i Dale G. Renlund. Oni će ispuniti prazna mjesta u Zboru dvanaestorice apostola nastalih odlaskom predsjednika Boyda K. Packera, starješine L. Toma Perryja, i Richarda G. Scotta koji su preminuli nakon posljednjeg Općeg sabora.

  Svatko od njih će se obratiti publici širom svijeta tijekom konferencijskog vikenda i odgovoriti na pitanja novinara u zgradi ureda Crkve nakon poslijepodnevnog zasjedanja sabora u subotu.

  Osobe koje će popuniti mjesta u Zboru dvanaestorice apostola pozvao je predsjednik Crkve, koji prima nadahnuće kome uputiti poziv. Novi član dvanaestorice može biti pozvan iz vrhovnih autoriteta koji su stariji vođe Crkve ili iz vrhovnog članstva Crkve širom svijeta.

  Zbor dvanaestorice apostola drugo je najviše predsjedavajuće tijelo u upravljanju Crkvom.  Uz svoju primarnu odgovornost posebnih svjedoka Isusa Krista širom svijeta, apostoli imaju administrativne odgovornosti nadgledati programe i razvoj globalne Crkve.

  Starješinstvo u Zboru dvanaestorice određuje datum poziva apostola, a ne dob. Sadašnji članovi Zbora dvanaestorice apostola su:

  predsjednik Russell M. Nelson
  starješina Dallin H. Oaks
  starješina M. Russell Ballard
  starješina Robert D. Hales
  starješina Jeffrey R. Holland
  starješina David A. Bednar
  starješina Quentin L. Cook
  starješina D. Todd Christofferson
  starješina Neil L. Andersen
  starješina Ronald A. Rasband
  starješina Gary E. Stevenson
  starješina Dale G. Renlund