vijesti

  Praizvedba „Rodoslovne himne“ i mnoštvo zanimljivih predavanja
  Otprilike 100 volontera bilo je spremno pripremiti 100 kompleta za novorođenčad za majke izbjeglice u Frankfurtu.
  Aktivnosti u ogranku Karlovcu
  Dana 10. i 11. studenog i zatim 17. i 18. studenog u misijskom domu
  Mormon Tabernacle Choir zbor je koji čini 360 muškaraca i žena koji, doniraju svoje vrijeme i talente za održavanje tjednog prijenosa Glazbe i nadahnutih riječi.
  Potporno društvo je namijenjeno ženama u dobi od 18 i više godina čija je svrha pružiti podršku za vremenite i duhovne potrebe svih žena u Crkvi
  Crkvene i vjerske zajednice imat će veliki utjecaj u oblikovanju budućnosti Europe
  Svjedočanstva od ljudi u Hrvatskoj
  Starješina M. Russell Ballard iz Zbora Dvanaestorice Apostola u posjeti Europi Listopada 2017.
  Dana 2. rujna 2017. sestra Eubank je osobno pomogla sestrama iz Potpornih društava Hrvatske
  Starješina Hales pozvan je u sveto apostolstvo u 1994. godini.
  Ovaj je povijesni dokument nabavljen od Kristove zajednice.