Opći Sabor

  Nadamo se da će ovi videozapisi nadahnuti gledatelje da iskoriste Opći sabor najbolje što mogu; da se unaprijed duhovno pripreme za sabor, da pripreme pitanja i pogledaju sva zasjedanja.
  Opći sabor u listopadu
  kada Isus Krist, kroz moć svojeg Pomirenja
  Predsjednik Dallin H. Oaks iz Prvog predsjedništva Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana najavio je pozive 10 općih autoriteta Sedamdesetorice i 55 članova Sedamdesetorice područja tijekom subotnjega jutarnjeg zasjedanja Općeg sabora u travnju 2019.
  FRANKFURT – Milijuni ljudi okupit će se nadolazećeg vikenda, 6. i 7. travnja, kako bi sudjelovali u godišnjem Općem saboru Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
  Kao dio kontinuiranih napora da bi se pomoglo svecima posljednih dana de se približe Isusu Kristu, Predsjednik Russell M. Nelson je najavio
  Za više od 16 milijuna svetaca posljednjih dana diljem svijeta, Opći sabor (6.–7. listopada, Salt Lake City, SAD) bio je vrijeme da ponovno utvrde svoju predanost Kristovim naučavanjima.
  Predsjednik Henry B. Eyring iz Prvog predsjedništva najavio je sljedeće promjene u vodstvu Crkve na subotnjem poslijepodnevnom zasjedanju 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
  Deseci tisuća članova Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana diljem Europe pripremaju se za 188. polugodišnji Opći sabor koji će biti održan 6. listopada.
  Vodeći crkveni autoriteti govore o raznim duhovnim temama
  Podržano novo Prvo predsjedništvo, pozvana dva nova apostola, najavljeno sedam novih hramova
  Objava za Crkvu, objava za naš život -predsjednik Russell M. Nelson