hram

  Saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana i posvećivanju hramova
  Hramovi su jako lijepi i veličanstveni.
  Članovi Crkve su u srpnju ove godine imali priliku posjetiti hram u Švicarskoj
  Predsjednik Crkve Thomas S. Monson je u srpnju 2011. najavio namjeru Crkve izgraditi hram u predgrađu Pariza.
  Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u Prvom predsjedništvu Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, ponovno je posvetio hram Freiberg Njemačka u tri zasjedanja u nedjelju, 4. rujna 2016., nakon opsežnog renoviranja i proširenja hrama.
  Svi koji su prisustvovali bili su veoma blagoslovljeni jer im se tako iznimna grupa mladih pridružila na hramskom putu.
  Možemo otkriti mnoge blagoslove kada omogućimo spasenje našim precimu.
  Hramovi će se graditi u Africi i Južnoj Americi
  Prvo predsjedništvo izdalo je sljedeće statističko izvješće o Crkvi za razdoblje do 31. prosinca 2015. godine.
  Prvo predsjedništvo najavilo je datume dana otvorenih vrata i posvećivanja hrama Freiberg Njemačka Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, koji je bio zatvoren zbog renoviranja.
  Vođe Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana pridružili su se zajednici i gradskim dužnosnicima na svečanosti polaganja kamena temeljca za prvi hram u Portugalu.
  Lisabon, Portugal – Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana danas je objavila kako će se svečanost polaganja kamena temeljca za hram Lisabon održati 5. prosinca 2015. u 12:00 h.