hram

  RIM – Javnost je pozvana u obilazak prvog hrama Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Italiji.
  Lisabon – Hram Lisabon, Portugal, trenutno u procesu izgradnje, primio je kip anđela Moronija 19. studenog, znak da se hram približava svršetku izgradnje.
  Hram može služiti kao važna sigurna luka u našem životu.
  Najavljeni datumi dana otvorenih vrata i posvećenja
  U nedavnim vijestima o mormonskoj Crkvi ispričana je priča o rastu i napretku. Naučite više o članovima, misionarima i hramovima u Crkvi SPD–a.
  Saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana i posvećivanju hramova
  Hramovi su jako lijepi i veličanstveni.
  Članovi Crkve su u srpnju ove godine imali priliku posjetiti hram u Švicarskoj
  Predsjednik Crkve Thomas S. Monson je u srpnju 2011. najavio namjeru Crkve izgraditi hram u predgrađu Pariza.
  Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u Prvom predsjedništvu Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, ponovno je posvetio hram Freiberg Njemačka u tri zasjedanja u nedjelju, 4. rujna 2016., nakon opsežnog renoviranja i proširenja hrama.
  Svi koji su prisustvovali bili su veoma blagoslovljeni jer im se tako iznimna grupa mladih pridružila na hramskom putu.
  Možemo otkriti mnoge blagoslove kada omogućimo spasenje našim precimu.