evanđeoske teme

  Sveci posljednjih dana vjeruju u naučavanja Biblije o Bogu Ocu, Isusu Kristu i Duhu Svetome. Saznajte više o ovim naučavanjima i o ljubavi koju Bog ima za vas.
  Mormoni vjeruju da su Nauk i savezi sveta knjiga Svetog pisma namijenjena za naše doba. Saznajte više o tome što mormoni vjeruju o Nauku i savezima.
  U nedavnim vijestima o mormonskoj Crkvi ispričana je priča o rastu i napretku. Naučite više o članovima, misionarima i hramovima u Crkvi SPD–a.
  Mormoni vjeruju da Biblija naučava o Duhu Svetome. Saznajte više o tome što Biblija naučava o Duhu Svetome i kako on može blagosloviti vaš život.
  Mormoni su očevi, majke, braća i sestre, baš poput vas. Saznajte više o jednom načinu na koji mormonske obitelji provode vrijeme zajedno.
  Mormoni vjeruju da je Isus Krist Božji Sin i Spasitelj svijeta. Saznajte više o tome što mormoni vjeruju da znači imati vjere u Krista.
  Saznajte više o tome što sveci posljednjih dana rade u crkvi
  Saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana i posvećivanju hramova
  Saznajte više o mormonskom kodeksu zdravlja: Riječi mudrosti
  Saznajte više o nastojanjima služenja Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana
  Mormoni iz cijelog svijeta okupljaju se dva puta godišnje kako bi poslušali svoje vođe kako govore na općem saboru. Saznajte više o mormonskom općem saboru i kako on može blagosloviti vaš život.
  Mormoni vjeruju u važnost kvalitetnog obiteljskog vremena. Saznajte što mormoni vjeruju o tome zašto bi obitelji trebale provoditi vrijeme zajedno.