evanđelje

  »Svaka osoba – uključujući i vjernike i njihove vjerske zajednice – trebala bi imati dovoljno prostora živjeti u skladu sa svojim suštinskim uvjerenjima«
  Pridružite nam se na Općem saboru. 
  Globalni seminar za obuku misionara prikazan je uživo 20. siječnja 2016. za više od 75.000 misionara koji volontiraju u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
  Naše su kapele možda jednostavne i bez ukrasa, a sakramentalni stol postaje oltar samo za vrijeme svete uredbe, ali poruka da štujemo Krista kao svog Spasitelja i Otkupitelja . 
       
  Inicijativa za 2015. godinu pod naslovom »Spasitelj se rodi« usredotočena je na pronalazak, spoznaju i praćenje naučavanja Isusa Krista. 
  Jadranska misija sjever održala je polugodišnji sabor za mlade odrasle samce posljednjeg vikenda u rujnu, a tema je bila »Postati novo stvorenje«.
  »Ove kartice uistinu djeluju, vidio sam kako pomažu i potiču članove u širenju evanđelja. Pozivamo sve članove i mlade da ih stalno koriste«, rekao je starješina Teixeira, član predsjedništva područja.
  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana pokrenula je 9. siječnja 2010. novu svjetsku web-stranicu za mlade.
  Članovi Crkve diljem Azije, čiji je materinji jezik kineski, s velikim uzbuđenjem i iščekivanjem su primili novost o dostupnosti trojne kombinacije Svetih pisama na internetu, na kineskom jeziku.