evanđelje

    Inicijativa za 2015. godinu pod naslovom »Spasitelj se rodi« usredotočena je na pronalazak, spoznaju i praćenje naučavanja Isusa Krista. 
    Jadranska misija sjever održala je polugodišnji sabor za mlade odrasle samce posljednjeg vikenda u rujnu, a tema je bila »Postati novo stvorenje«.
    »Ove kartice uistinu djeluju, vidio sam kako pomažu i potiču članove u širenju evanđelja. Pozivamo sve članove i mlade da ih stalno koriste«, rekao je starješina Teixeira, član predsjedništva područja.
    Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana pokrenula je 9. siječnja 2010. novu svjetsku web-stranicu za mlade.
    Članovi Crkve diljem Azije, čiji je materinji jezik kineski, s velikim uzbuđenjem i iščekivanjem su primili novost o dostupnosti trojne kombinacije Svetih pisama na internetu, na kineskom jeziku.