događaji

  U mjesecu ožujku nalaze se dva značajna dana za slavljenje žena i odavanje priznanja ženama: Međunarodni dan žena 8. ožujka, nakon čega slijedi godišnjica utemeljenja Potpornog društva 17. ožujka.
  Sjeverno Jadranska misija Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana organizira sabor za samce
  Sabor ove godine okupio je 18 mladih iz svih dijelova misije stoga je sabor bio pravi miks jezika i kultura.
  Globalni dan služenja
  Deseci tisuća članova Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana diljem Europe pripremaju se za 188. polugodišnji Opći sabor koji će biti održan 6. listopada.
  Vodeći crkveni autoriteti govore o raznim duhovnim temama
  Proslava je uključivala pjesmu, ples i nadahnute riječi
  Četvrti godišnji međunarodni amaterski košarkaški turnir Krešimira Ćosića
  Svi članovi Crkve pozvani su sudjelovati na 188. Godišnjem saboru crkve.
  Misijski Dom: Bukovačka cesta 175 Zagreb
  Misijska kuća: Bukovačka cesta 175 Zagreb
  Karlovački ogranak organizira glazbenu večer