apostol

    »Posegnite prema drugima« bila je poruka predsjednika Dietera F. Uchtdorfa tisućama članova Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana koji su bili okupljeni u sastajalištima širom Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske kao dio satelitskog prijenosa uživo višekongregacijske konferencije 6. i 7. lipnja.
    Objekt koji se nalazi na adresi Kutnjački put 21 u zagrebačkom naselju Jarun bit će središte okupljanja zagrebačkih članova, ali i članova iz cijele Hrvatske
    Saborom okruga, koji će se održati u subotu i nedjelju 23. i 24. svibnja 2009., predsjedavat će apostol koji je je u Vijeće dvanaestorice pozvan u proljeće 2008. godine. Okrug Crkve u Hrvatskoj dosada je imao tri puta priliku ugostiti apostole Crkve.  
    »Kako ćete vi odabrati koristiti svoju bogomdanu slobodu izbora?«