Putovanje u hram

  Članovi Crkve su u srpnju ove godine imali priliku posjetiti hram u Švicarskoj nakon točno jedne godine izbivanja od blagoslova Doma Gospodnjeg. Bilo je to posebno putovanje. Više od 100 članova je imalo priliku doći do hrama i sudjelovati u predivnim uredba ma koje su potrebne za naše spasenje i za spasenje onih koji su preminuli.

  Hram

  14 članova je primilo svoje prvo podarivanje te je na toj sesiji bio najveći molitveni krug ikada zabilježen u tome hramu, preko 30 osoba je bilo u krugu.

  Mnogi članovi su imali priliku uraditi uredbe za svoje najmilije. Duh ljubavi i sreće je prevladavao među članovima, od samog početka putovanja pa sve do rastanaka. Mogu su članovi podnijeli veliku žrtvu kako bi mogli biti u hramu Gospodnjem te su neki od članova putovali i više od 20 sati. Ali kada se upitalo bilo koga od njih da li se isplatila žrtva, svi su rekli ponosno: Da, i napravio bih to još 1000 puta, samo da dođem u Dom Svevišnjega Boga.

  Svi ispred Hrama
  Svi ispred Hrama

  Ja znam da je Hram zaista dio Neba na zemlji te da jedino tamo možemo zaista napraviti sve što je potrebno za naše spasenje.