Predsjednik Monson je najavio četiri nova hrama

  Predsjednik Monson je najavio četiri nova hrama

  Hramovi će se graditi u Africi i Južnoj Americi

  Hramovi će se graditi u Africi i Južnoj Americi
  freiberg-germany-temple-lds-991383-print.jpg

  6. TRAVNJA 2016

  Thomas S. Monson, predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, najavio je planove za izgradnju četiri novih hramova, lociranih u Harareu, Zimbabve, Quitou, Ekvadoru, Belému, Brazil te u Limi, Peru (drugi hram Crkve u tom gradu). Priopćenje je dano tijekom njegovog obraćanja na nedjeljnom jutarnjem zasjedanju 186. godišnjeg Općeg sabora Crkve.

  Ranije ovog mjeseca, Crkva je dosegla prekretnicu od 150 aktivnih hramovima s posvećivanjem hrama Provo City Center 22. ožujka 2016. godine. Četiri hramovi najavljeni u nedjelju povećat će ukupan broj novih hramova najavljenih ili u izgradnji na 27. Dodatna četiri postojeći hramovi se obnavljaju.

  Sveci posljednjih dana smatraju da su hramovi »dom Gospodnji«, najsvetija mjesta na svijetu. Za razliku od sastajališta gdje se poštuje šabat i gdje se odvijaju tjedne aktivnosti, hramovi su otvoreni tijekom tjedna, a zatvoreni nedjeljom.

  Pohađanje hrama jača svece posljednjih dana u njihovim nastojanjima da slijede Isusa Krista. U hramu, svete uredbe vežu obitelji zauvijek i objašnjavaju Božji naum za njegovu djecu.