Polaganje kamena temeljca za prvi hram u Portugalu

  Polaganje kamena temeljca za prvi hram u Portugalu

  8. PROSINCA 2015

  PRIOPĆENJE ZA MEDIJE - Vođe Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana pridružili su se zajednici i gradskim dužnosnicima na svečanosti polaganja kamena temeljca za prvi hram u Portugalu. Javnost je pozvana uživo gledati događaj iz mjesnih crkvenih sastajališta.

  Starješina Patrick Kearon, predsjednik crkvenog područja Europa, predsjedavao je svečanošću polaganja kamena temeljca za hram Lisabon Portugal. Rekao je kako je hram mjesto poduke, objave i sklapanja saveza. »Povlastica je sudjelovati u ovom radosnom trenutku. Hram će biti sjajan simbol naše vjere, naše zahvalnosti našem brižnom Ocu na Nebu i njegovom Sinu Isusu Kristu. Molimo za one koji će biti uključeni u izgradnju ovoga svetog mjesta i znamo da će ono biti blagoslov narodu u Portugalu.«

  lisbon2.jpg

  Članica Crkve Joana Alcobia Paulo rekla je da članovi Crkve vjeruju u uspostavljanje snažnih obitelji na čvrstim načelima vjere u Isusa Krista i njegovo evanđelje.

  Unutrašnjost hrama ispunjavat će umjetnička djela nadahnuta krajolikom Portugala. Površina hrama bit će oko  2,200 kvadratnih metara i rasprostirat će se na dva hektara. 

  Mjesto hrama je na adresi Avenida Dom João II, 1990-364 Moscavide, Lisboa, Parque Expo . Hram Lisabon najavio je predsjednik Thomas S. Monson na Općem saboru u listopadu 2010. godine.

  U Portugalu je više od 42.000 članova Crkve.

  Kada se približi dovršetak gradnje hrama, datumi dana otvorenih vrata hrama Lisabon bit će objavljeni kako bi javnost mogla obići svetu građevinu prije posvećenja. Datumi posvećenja također će biti objavljeni.

  Crkva trenutno ima 148 aktivnih hramova diljem svijeta, a kada hram Lisabon bude dovršen, u Europi će biti 14 hramova. Hramovi svetaca posljednjih dana razlikuju se od sastajališta ili kapela gdje se članovi sastaju na nedjeljnim službama štovanja. Hram se smatra »domom Gospodnjim« gdje se naučavanja Isusa Krista utvrđuju kroz brak, krštenje i ostale uredbe koje ujedinjuju obitelj za vječnost. Unutar hrama, članovi uče više o svrsi života i sklapaju saveze da služe Isusu Kristu i svojim bližnjima.

  Za više informacija o hramovima posjetite stranicu www.mormontemples.org. Stranica uključuje općenite informacije o hramovima, povijesti Crkve i svrsi hramova. Ova će stranica također pružiti posebne informacije o hramu Lisabon kada budu dostupne.
   


  lisbon4.jpg