Preskoči glavnu navigaciju

Osnažiti vaš brak kroz vjeru u Isusa Krista      

guy girl

Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, također znani kao mormoni, vjeruju da su brak i obitelj jednako važni danas kao što su bili i prije! »Obitelj: Proglas svijetu« službeni je dokument Crkve koji naučava da je »brak između muškarca i žene određen od Boga i da je obitelj u središtu Stvoriteljeva nauma za vječni cilj njegove djece« (Ensign ili Liahona, studeni 2010., 129). Mormoni vjeruju da brak nije samo privremeni pravni ugovor, već i zapovijed od Boga te odnos svetog saveza (vidi Bruce C. Hafen, »Covenant Marriage«, Ensign, studeni 1996., 26–28). Savez je obećanje koje dajemo Bogu. Kada se mormonski par vjenča, oni obećaju Bogu da će se međusobno voljeti i brinuti jedno o drugome, a Bog obećava da njihov brak može trajati vječno. Kao što je jedan crkveni vođa objasnio: »Brak je dar od Boga nama; kvaliteta našeg braka je naš dar njemu« (L. Whitney Clayton, »Marriage: Watch and Learn«, Ensign ili Liahona, svibanj 2013., 85).

Što mormoni vjeruju o braku i obitelji

Mormoni vjeruju da se krajnji blagoslovi ljubavi i sreće dobivaju kroz odnos saveza braka i obitelji. Mormonski nauk naučava da muškarci i žene imaju jedinstvene, komplementarne naravi te je, stoga, predviđeno da si muškarci i žene međusobno pomažu i zajedno napreduju (vidi »The Family: A Proclamation«, 129).

Mormoni vjeruju da su obitelj i brak bili važan dio Božjeg nauma od Stvaranja Zemlje, kada je Adam postavljen u Edenski vrt. Bog je rekao kako »nije dobro da čovjek bude sam« (Postanak 2:18) pa je Eva postala Adamova pratiteljica. Govoreći o Adamu i Evi, David A. Bednar, mormonski vođa, naučavao je da je »jedinstvena kombinacija duhovnih, fizičkih, mentalnih i emocionalnih sposobnosti muškaraca i žena bila… potrebna za primjenu [Božjeg] nauma sreće. Sami, niti muškarac niti žena ne bi mogli ispuniti svrhe svoga stvaranja« (David A. Bednar, »Marriage is Essential to His Eternal Plan«, Liahona, lipanj 2006., 51).

Iako brak i obiteljski život mogu predstavljati jedinstvene izazove, mormoni vjeruju da obitelj, s majkom i ocem koji su vjenčani, predstavlja idealno okruženje za rađanje i odgajanje djece. Iznad svega, mormoni vjeruju da nam usmjeravanje braka i obiteljskih odnosa na Isusa Krista može pomoći približiti se njemu i članovima naše obitelji te nam može pomoći pronaći radost koja se ne može naći ni na koji drugi način.

bride and hubby

Zašto je Isus Krist naš savršeni primjer

Mormoni vjeruju da Gospodin Isus Krist pruža primjer svake odlike koja je važna u braku i obiteljskom životu. Kada je Isus Krist bio na Zemlji, on je bio savršeni primjer ljubavi, strpljenja, poniznosti, ljubaznosti i nesebičnog služenja – od čega sve može jako puno pomoći u stvaranju sretnog doma!

Mormoni također vjeruju da je idealni bračni odnos usmjeren na Isusa Krista. Mnoge mormonske obitelji zamišljaju ovaj oblik bračnog odnosa kao trokut, s Isusom Kristom na vrhu trokuta, a svakim supružnikom na jednom od ostalih kutova baze trokuta. Kada svaki bračni drug radi da bi postao više poput Krista, kreću se od kutova trokuta po njegovim stranicama prema Kristu na vrhu. Kako se više približavaju Kristu, tako postaju bliskiji jedno drugome. Ujedinjena posvećenost Isusu Kristu zbližava bračne drugove  (vidi David A. Bednar, »Marriage is Essential«, 54).

Kako kristoliki brakovi postavljaju primjer za našu djecu

Dok usmjerujemo svoje brakove i obitelji prema Isusu Kristu, podučavamo svoju djecu kroz naš primjer. David A. Bednar je objasnio: »Kada mlade žene i muškarci osjete uzajamno poštovanje, privrženost, povjerenje i ljubav između muža i žene, onda će nastojati njegovati ista obilježja i u svom životu. Naša djeca…   će naučiti od onoga što mi radimo i što jesmo – makar i da pamte malo od onoga što govorimo« (»Marriage Is Essential«, 54). Mormoni vjeruju da baš kao što je Isus Krist naš savršeni primjer, mi možemo biti dobri primjeri za našu djecu dok nastojimo činiti ono što bi on činio da je ovdje na Zemlji.

Kako možete saznati više o onome što Mormoni vjeruju

Kako biste saznali više o mormonskim obiteljima i Božjem naumu za vas i vašu obitelj, posjetite stranicu mormon.org.