Opći Sabor Listopad 2018

  Opći Sabor Listopad 2018

  Na Općem saboru, vodeći crkveni autoriteti govore o raznim duhovnim temama. Oni ne iznose te govore samo za članove Crkve, već i za sve predstavnike Država svijeta, vjerske vođe drugih denominacija i religija, za ljude iz javnog života, i za sve učesnike Općeg sabora. Prvo Predsjedništvo, članovi Zbora Dvanaestorice Apostola i drugi opći autoriteti i vođe Crkve prenosit će poruke koje daju inspiraciju i vodstvo na pet zasjedanja. 

  Sabor će se ove godine prenositi na ovoj webstranici uživo na Hrvatskom i Bosanskom jeziku. 

  Uživo Prijenos

  Subota 6. 10. - Prvo subotnje zasjedanje će biti iz 18h do 20h

  Subota 6.10. - Drugo subotnje zasjedanje će biti iz 22h do 24h

  Nedjelja 7. 10. - Prvo Nedjeljno zasjedanje će bit iz 18h do 20h

  Nedjelja 7.  10. - Drugo Nedjeljno zasjedanje će biti iz 22h do 24h

  Mogućnost slušanja na engleski jezik s hrvatskim titlovima U crkvi u vašoj blizini.