Nova trostruka kombinacija svetih pisama na hrvatskom jeziku

  Nova trostruka kombinacija svetih pisama na hrvatskom jeziku

  11 STUDENI 2016

  Prvo predsjedništvo Crkve odlučilo je da će ovo izdanje Svetih pisama sadržavati Mormonovu knjigu, Nauk i saveze i Dragocjeni biser. Donijeti će novu duhovnu snagu i veće blagoslove rasta i napretka kako pojedincima koji će ih čitati i proučavati, tako i Crkvi u Hrvatskoj u cjelini. Članovi i prijatelji Crkve mogu prihvatiti Sveta pisma s ljubavlju i revnošću, aktivno proučavajući i primjenjujući sve ono što se u njima nalazi.

  Crkva je 2013. godine dovršila i objavila novo standardno izdanje Svetih pisama za cijeli svijet na engleskom jeziku. Zbog otkrića novih povijesnih zapisa popravci su većim dijelom napravljeni u zaglavljima Nauka i saveza, uz neke druge manje popravke koje je trebalo napraviti. Sva ažuriranja iz 2013., koja su bila predstavljena u standardiziranoj verziji za cijeli svijet, unesena su u novo hrvatsko izdanje Svetih pisama. Sva uređivanja Svetih pisama podlažu se najnovijim međunarodnim smjernicama za strogo prevođenje Svetih pisama. Te su smjernice bile ustanovljene kako bi sačuvale duh izvornih nadahnutih Svetih pisama te uspostavile proces od riječi do riječi doslovnog prijevoda s izvornika na engleskom jeziku, u onoj mjeri u kojoj to dopušta hrvatski jezik.  Digitalna verzija Svetih pisama objavljena je 28. listopada 2016. godine. Dostupna je u elektronskom obliku, s poveznicama između stihova i zapisa, što će uvelike olakšati njihovo čitanje i proučavanje u današnjem tehološki naprednom svijetu. Postoje tri osnovne karakteristike koje ovo novo izdanje čine privlačnim:

  • Fusnote: Novi sustav fusnota s unakrsnim referencama (upućivanjem na druge stihove ili zapise koji objašnjavaju ili pojašnjavaju netom pročitani tekst), su upotrebljeni u ovoj trostrukoj kombinaciji. Ove fusnote na jasan i jednostavan način pomažu u proučavanju nauka koji se podučavaju u pojedinim stihovima. Kratice koje se koriste u fusnotama objašnjene su u uvodu knjige.
  • Zaglavlja poglavlja i odsjeka: Ova zaglavlja nisu dio izvornog teksta Svetih pisama i kao takva mogu biti podložna unapređivanju bez da se promjene Božje nadahnute riječi. Nova zaglavlja daju jasniji pregled poglavlja ili odsjeka kojima prethode, i također daju povijesnu pozadinu objava.
  • Vodič za Sveta pisma: Ovo potpuno novo pomagalo u proučavanju, prethodno nedostupno na hrvatskom jeziku, sadrži abecedni popis tema (uključuju evanđeoske nauke, osobe, mjesta, događaje i sl). Ove teme sadrže upućivanje na druge teme koje su sadržajno povezane s prvom temom, kratku definiciju te teme i stihove iz Svetih pisama (uključujući Bibliju) u kojima se ta tema spominje. Osim ovog popisa tema Vodič sadrži izvode iz prijevoda Biblije po Josephu Smithu, kronološki redoslijed sadržaja (za stari i novi svijet), suglasje evanđelja (između sebe i s objavom posljednjih dana) te biblijske zemljopisne karte i fotografije i zemljopisne karte i fotografije iz povijesti Crkve.
  Nova Hrvatska trostruka kombinacija uz moćna pomagala za proučavanje, blagoslovit će još većom spoznajom i razumijevanjem nauka i načela evanđelja, sve one koji ih iskreno budu čitali i proučavali. Bit će na radost svima koji ih budu cijenili i koristili u svojem životu kao riječ Božju.  brazil-family-studying-scriptures-1374340-gallery.jpg