Nova trostruka Kombinacija

    Nova trostruka Kombinacija

    U petak, 12. svibnja, Jadranska Misija Sjever primila je prvu pošiljku Trostruke Kombinacje Svetih pisama na hrvatskom jeziku. Ova kombinacija Svetih pisama sadrži Mormonovu knjigu, Nauk i Saveze i Dragocijeni Biser sa fusnotama i povezanim stihovima u Bibliji. Druge nove odlike ove publikacije uključuju odabrani izbor zemljopisnih karata, evanđeoske slike i vodič za Sveta pisma (što se koristi za proučavanje pisama po posebnim doktrinalnim načelima). Samostalna inačica Mormonove knjige, sa slikama i fusnotama izdana je za uporabu članovima i misionarima Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana (“SPD”). Svjetski velikan košarke Krešimir Ćošić zaslužan je za prvi prijevod Mormonove knjige na hrvatski jezik ranih 80-ih godina 20.stoljeća.