Poruka vodstva područja

  Nova godina s vjerom u Krista

  Nova godina s vjerom u Krista

  5 SIJEČNJA 2017


  Živimo u vrijeme velike uskomešanosti.  Zbog svakodnevnih vijesti i naših osobnih izazova naša se hrabrost može poljuljati i može nas obuzeti strah.[1]  No proroci su podučavali da vjera otklanja strah i donosi svjetlo nade.[2] Sveta pisma vjeru definiraju kao pouzdanost i povjerenje u Isusa Krista. Vjerujemo da je on Sin Božji i da kroz pomirenje ima moć spasiti nas.

  Vjera u Gospodina Isusa Krista je prvo načelo evanđelja.[3] Daje nam moć:

  starješina Axel Leimer
  starješina Axel Leimer, Njemačka član Sedamdesetorice područja
  • ugoditi Bogu[4]
  • primiti njegovu pomoć i vodstvo[5]
  • primiti odgovor na molitvu i očitovanje istine[6]
  • izmijeniti naša srca[7]
  • pokajati se i krstiti[8]
  • primiti oprost[9]
  • svjedočiti moćnim čudesima[10]
  • dati nam snagu[11]
  • biti iscijeljeni[12]
  • biti spašeni[13]
  • ugledati se na Boga i živjeti[14]
  • prionuti uza svako dobro[15]
  • pomoći roditeljima u podučavanju njihove djece[16]
  • izdržati do kraja[17]

  Vjera je velika pozitivna moć koja nas može uzdići iznad oblaka brige i pomoći nam da postanemo cijeli u Kristu.  Pristup vjeri nije ograničen na one koji su već snažni niti ovisi o vanjskom zanimanju ili tituli.  Umjesto toga mogu joj pristupiti svi koji odaberu slijediti Krista i njegov jednostavni nauk: pokajati se i krstiti.[18]  Jednom kad smo odabrali prihvatiti evanđelje i djelovati po tom nauku[19], čak će i najslabiji među nama ojačati.[20]  »Vjera u Isusa Krista je dar s neba koji dolazi kad odaberemo vjerovati i kad ju tražimo i kad je se držimo.«[21]  »Kad odaberemo slijediti Krista u vjeri umjesto odabiranja drugog puta iz straha, blagoslovljeni smo posljedicama koje su u skladu s našim izborom.«[22] 

  Ako u ovoj novoj godini odaberete obnoviti svoju vjeru, možete slijediti neke jednostavne korake.  Prvo, upoznajte i volite Spasitelja. Možete započeti slušanjem ili čitanjem njegove riječi.[23]  Donesite odluku ne propuštati odlazak u Crkvu ili čitanje Svetih pisama, posebice Mormonove knjige.  Čitajte Mormonovu knjigu s namjerom boljeg upoznavanja Spasitelja.  Možete podcrtati bilo koji citat koji se odnosi na njegove osobine i naučavanja.  Drugo, kako vaša vjera raste, donesite odluku živjeti prema njegovim naučavanjima.  »Kad imamo vjere u Krista, prihvaćamo i primjenjujemo njegovo Pomirenje i njegova naučavanja. Vjerujemo njemu i onome što kaže…       Vjerujemo u Krista i vjerujemo da od nas želi da obdržavamo sve njegove zapovijedi. Svoju vjeru želimo pokazati poslušnošću.«[24] 

  Jednom kad ga upoznamo naša želja za obdržavanjem njegovih zapovijedi će se povećati.[25]  Spasitelj je jednostavno naučavao: »Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi.«[26]  Ovo je naučavanje snažno koliko i jednostavno.  Trebamo obdržavati zapovijedi, ne iz straha, već motivirani ljubavlju.  Gospodin nas poziva da obdržavamo njegove zapovijedi i cijenimo njegov zakon kao oko u glavi te ih zapišemo na ploče svojih srca.[27]  U predviđanju novog saveza u posljednjim danima, Gospodin je rekao: Stavit ću svoj zakon u njihovu nutrinu i zapisati ih u njihova srca i bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod.[28] 

  Dok se svijet nastavlja mijenjati i ljudska srca malakšu, u vjeri u Isusa Krista pronaći će se snaga i mir.  Krist nudi olakšanje našeg tereta.[29]  Držimo se, mi kao najslabiji od slabih, tog izvora snage i proživimo novu godinu s povećanom vjerom i pouzdanjem u svoje spasenje.
   


  [1] NiS 88:89–91
  [2] 2. Nefi 31:20
  [3] Članci vjere 1:4
  [4] Hebrejima 11:6
  [5] 1. Nefi 7:12; 1. Nefi 16:28; Moroni 7:26
  [6] NiS 10:47, 52; Mosija 27:14; Moroni 10:4
  [7] Mosija 5:7
  [8] 2. Nefi 9:23
  [9] Enoš 1:3–8
  [10] 2. Nefi 26:13; Eter 12:12; Moroni 7:27–29, 34–38
  [11] Alma 14:26; Eter 12:27–28, 37
  [12] 3. Nefi 17:8
  [13] Mosija 3:12; Efežanima 2:8; 2. Nefi 25:23
  [14] Helaman 8:15
  [15] Moroni 7:28
  [16] NiS 68:25
  [17] NiS 20:25, 29
  [18] NiS 10:67
  [19] NiS 101:78
  [20] Eter 12:27; NiS 1:19; NiS 133:58
  [21] Vjera nije u igri slučaja već u odabiru starješine Neila L. Andersena iz Zbora dvanaestorice apostola, Opći sabor u listopadu 2015.
  [22] Živite u vjeri a ne u strahu, Quentin L. Cook studeni 2007.
  [23] Rimljanima 10:17
  [24] Propovijedaj moje evanđelje: Vodič za misionarsku službu [2004.], 61–62
  [25] 1. Ivanova 2:3
  [26] Ivan 14:15; Ivan 15:10; NiS 46:9; NiS 124:87; Mosija 13:14,
  [27] Mudre izreke 7:2–3
  [28] Jeremija 31:33
  [29] Matej 11:30