Preskoči glavnu navigaciju

Hram u Frankfurtu

Hram u Frankfurtu

Svjesni smo zabrinutosti zbog mogućeg zatvaranja frankfurtskog hrama zbog obnavljanja tokom 2010. godine. Molimo Vas da budete svjesni da nema predviđenih smetnji u punom rasporedu frankfurtskog hrama tokom 2010. godine. Sva putovanja i prisustvovanja hramu mogu se uobičajeno planirati. Ukoliko dođe do promjena okolnosti, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti