Preskoči glavnu navigaciju

Obavijest

Obavijest

Crkva izražava zabrinutost za one koji bježe od nasilja, rata i vjerskoga progona

Crkva izražava zabrinutost za one koji bježe od nasilja, rata i vjerskoga progona

Kao odgovor na nedavne upite medija, objavljena je sljedeća izjava:

Kao odgovor na nedavne upite medija, objavljena je sljedeća izjava:

Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana zabrinuta je za vremenitu i duhovnu dobrobit sve Božje djece diljem svijeta, a osobito za one koji bježe od nasilja, rata i vjerskoga progona. Crkva potiče sve ljude i vlade da u potpunosti surađuju u traženju najboljih rješenja za udovoljavanje ljudskim potrebama i ublažavanje patnje.