Svi događaji

    Sjeverno Jadranska misija Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana organizira sabor za samce
    Prvo Predsjedništvo, članovi Zbora Dvanaestorice Apostola i drugi opći autoriteti i vođe Crkve prenosit će poruke koje daju inspiraciju i vodstvo na pet zasjedanja.
    Dani otvorenih vrata hrama Frankfurt