174. godišnjica Potpornog društva

    174. godišnjica Potpornog društva

    20. OŽUJKA 2016

    Ovoga tjedna, 17. ožujka, slavimo 174. godišnjicu osnivanja Potpornog društva, ženske organizacije Crkve. Podsjetimo se zašto su se žene Crkve udružile kako bi uspostavile ovu organizaciju i što je prorok Joseph Smith tom prilikom rekao. Te godine, 1842., izgradnja hrama u Nauvoou bila je u punom jeku i žene su tražile načine kako da doprinesu tom velikom djelu. Kao što je bio običaj toga vremena, uspostavile su organizaciju koja će u tome pomoći, s vlastitim sustavom pravila i propisa.

    Kada je prorok Joseph Smith pročitao ta pravila, rekao je da su najbolja koja je ikada vidio i da Gospodin prihvaća prinos sestara, ali da on ima nešto bolje za njih. Na njihovom sljedećem sastanku prorok je s božanskim nadahnućem i ovlašću uspostavio Potporno društvo Crkve. Na tom je sastanku rekao sestrama da trebaju poticati braću na dobra djela u brizi za siromašne i posluživanju u njihovim potrebama te pomagati u podučavanju i jačanju ženske zajednice.

    To božanski nadahnuto poslanje nije se promijenilo ni danas, 174 godine kasnije. Danas je Potporno društvo najveća i najstarija ženska organizacija na svijetu koja broji više oko 7 milijuna članica. Za svaku sestru u Crkvi članstvo u Potpornom društvu je povlastica i mogućnost da na jedinsven način sudjeluje u izgranji Siona na zemlji. Programi i djelo Potpornog društva posvećeni su izgrađivanju i jačanju sestara i njihovih obitelji te pomaganju potrebitima. Zbog toga žene Crkve imaju veliki pozitivan utjecaj u svojim zajednicama i u zemljama u kojima žive. Potporno društvo u Hrvatskoj nije veliko, ali u ograncima Crkve može se vidjeti snaga i duh koje sestre donose i veliki trud koji ulažu kako bi poboljšale svoj život i život svojih obitelji, te svih drugih oko njih. Iako smo male brojem, ne smijemo zaboraviti da smo kćeri našeg Nebeskog Oca, da pripadamo Kristovoj Crkvi i božanski nadahnutoj organizaciji i da ćemo svojom predanošću i vjernošću primiti obilje blagoslova koje je on pripremio za svaku svoju kćer.