Zvjezdana (Zveki) Fernandes  

    jedan

    Alma 32:17-21 “A sad, kao što rekoh o vjeri — vjera je ne imati savršenu spoznaju o nečemu; zato, ako imaš vjeru, nadaš se onomu što se ne vidi, što je istinito.”

    ˝Dok sam odrastala nismo pričali o Bogu” kaže Zveki iz Zadra. “Od 12. godine imala sam mnogo pitanja o ‘vjeri’ i ‘Bogu’ na koja nitko nije mogao odgovoriti.” Zveki je opisala svoju promjenu u vjeri u Krista: “Kad sam pričala s misionarima Crkve, oni su mi otvorili vrata u sasvim novi svijet. Govorili su o razvijanju moje vjere te da ona može izrasti u znanje. Bio mi je to prvi pogled na veću sliku o istinitoj Crkvi, koja je vođena objavom.”