Pet novih europskih jezika dodano je na Mormon.org

  Pet novih europskih jezika dodano je na Mormon.org

  23. RUJNA 2015

  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana upravo je pokrenula 5 dodatnih jezika na Mormon.org, pri čemu ukupan broj jezika sada iznosi 31. Mormon.org internetska je stranica Misionarskog odjela Crkve koji se koristi za pitanja u vezi s obnovljenim evanđeljem Isusa Krista te o nauku i praksama Crkve.

  Starješina Brent H. Nielson, izvršni direktor Misionarskog odjela rekao je: »Internetska stranica Mormon.org sada je dostupna na pet jezika. na hrvatskom, danskom, finskom, mađarskom i rumunjskom. Te će nove stranice omogućiti djeci Nebeskoga Oca da više uče o obnovljenom evanđelju na njihovim materinjim jezicima te da se povežu s članovima i misionarima. Članovi Crkve mogu sada kreirati svoje profile na tim jezicima kako bi iznosili svoje evanđelje, objašnjavati zbog čega su postali članovi Crkve i kako evanđelje blagoslivlja njihov život.«

  U narednim tjednima na 3 europska jezika – češkom, grčkom i norveškom – bit će proširena mogućnost za kreirati osobne profile na tim jezicima. Od trenutno 31 jezika dostupnog na internetskoj stranici, 22 jezika se govore na europskom kontinentu.   

  Mormon.org website Croatian (1).JPG
  Mormon.org website Danish.JPG
  Mormon.org website Finish.JPG
  Mormon.org website Hungarian.JPG

  (fotografije – 5 slika glavne stranice Mormon.org na svakom od 5 novih jezika)
  Mormon.org website Romanian.JPG