Preskoči glavnu navigaciju

NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Starješina David A. Bednar podučava da moć Spasiteljevog evanđelja teče dok obuhvaćamo pod jednu glavu u Kristu sve.
Predsjednik Russel M. Nelson svjedoči o blagoslovima štovanja šabata.
Predsjednik Russell M. Nelson objašnjava kako se možemo ponovno duhovno napuniti svetkovanjem šabata nakon zaposlenog tjedna.
Predsjednik Dallin H. Oaks izlaže kako nam Božji naum za njegovu djecu daje jasan osjećaj svrhe i usmjerenja u životu.
D. Todd Christofferson govori o tome kako možemo ‘prebivati u Kristu’ kroz način na koji živimo svoj život.
Joy Jones nas podsjeća da dobrotvornost i služenje trebaju biti motivirani našom ljubavlju za Krista i njegovu djecu, ne vlastitim željama za priznanjem.
Predsjednik Russell M. Nelson izjavljuje važnost nazivanja Kristove obnovljene Crkve imenom koje je Gospodin uspostavio.
Dođite na besplatne dane otvorenih vrata hrama Rim od ponedjeljka 28. siječnja 2019. do nedjelje 16. veljače 2019. Više informacije dostupno je na stranici tempio.lds.org