Preskoči glavnu navigaciju

NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Što sveci posljednjih dana vjeruju po pitanju Boga, Isusa Krista i Duha Svetoga?
Globalni dan služenja
Predsjednik Russell M. Nelson izjavljuje važnost nazivanja Gospodinove Crkve imenom koje je on uspostavio.
Saznajte više o tome kako je organizirana Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana i zašto ima apostole danas.
David A. Bednar objašnjava kako desetina duhovno blagoslivlja pojedince i obitelji omogućavajući Crkvi izgradnju hramova i kapela, tiskanje Svetih pisama i puno više.
Pronađite odgovore na pitanja o svrsi života koja ste oduvijek postavljali.
Pogledajte kako žene vode u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana i u zajednici.
Kao dio kontinuiranih napora da bi se pomoglo svecima posljednih dana de se približe Isusu Kristu, Predsjednik Russell M. Nelson je najavio