NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

  Predsjednik Russell M. Nelson svjedoči da se oni koji se oslone na Boga osposobljavaju za uzvišeno obećanje.
  Priča o upoznavanju moje obitelji i dolazak u Crkvu Isusa Krista Svetaca Posljednjih Dana, započela je u Pragu, u Češkoj Republici 2000 godine.
  'Kada se gostimo riječima Kristovim, imat ćemo Duha da nas vodi. (2 Nefi 32:3)'
  Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi
  Starješina Dale G. Renlund podučava nas kako se možemo poboljšati posvećivanjem našeg života Kristu.
  Predsjednik Russell M. Nelson svjedoči o vrijednosti žena i njihovoj ključnoj ulozi u Božjem naumu za njegovu djecu.
  Crkva započinje u nedjelju, no završava li tada? Zamislite kada bi se crkva protezala izvan četiri zida naše građevine kako bi nas svakodnevno nadahnjivala.
  Predsjednik Russell M. Nelson opisuje radost koju osjećamo voleći Božju djecu kroz služenje i razliku koju možemo napraviti dok to činimo.