Preskoči glavnu navigaciju

187 polugodišnje opči sabor

1 Travanj 2017

Opći sabor

Pozivamo vas na polugodišnji Opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Ta jedinstvena prilika događa se dva puta godišnje, te tada imamo priliku čuti riječi Božjeg proroka i apostola. Na Saboru, crkveni vođe daju govore s temama usmjerenim ka širokom spektru duhovnih pitanja.

Za Opći sabor dva puta godišnje, članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana sastaju se u Salt Lake Cityju ili u svojim lokalnim Crkvama uz satelitski prijenos Sabora. Svako proljeće i svaku jesen, članovi primaju smjernice od vođa Crkve. No, oni se ne obraćaju samo članovima Crkve, već i svim drugim posjetiteljima Sabora. Govornici uključuju predsjednika Crkve, Thomasa S. Monsona, njegove savjetnike u Prvom predsjedništvu i članove Zbora dvanaestorice apostola.

U tim je govorima naglasak uglavnom na načelima Evanđelja i važnim pitanjima današnjeg vremena. Govornici potiču slušatelje da slijede Isusa Krista i dođu bliže k Njemu.

Više informacija i točno vrijeme prijenosa biti će objavljeni uskoro!