Preskoči glavnu navigaciju

Objava

Slika3

Objavljivanje božanske istine komunikacijom od Boga na različite načine. 

Vjerni pojedinci mogu primiti objavu vezanu na njihove osobne stvari i vezanu sa njihovim crkvenim zaduženjima, kao što biskup primi za svoju zajednicu. Objava za cijelu crkvu dolazi samo od predsjednika (proroka).

Klikni ovdje za čitanje ovog govora od Predsjednika Nelsona

Slika2
Slika1