Preskoči glavnu navigaciju

Božićna inicijativa »Budite svjetlo svijetu« potiče na kristoliko služenje

Božićna inicijativa »Budite svjetlo svijetu« potiče na kristoliko služenje

Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana (mormoni) i njihovi prijatelji diljem svijeta potiču javnost na sudjelovanje u prilikama za služenje tijekom božićnog doba kako bi proslavili život Isusa Krista. Božićna inicijativa »Budite svjetlo svijetu« doprijet će do ljudi diljem svijeta počev od petka, 1. prosinca 2017., i trajat će sve do Božića, 25. prosinca.

Božićna inicijativa, sada već drugu godinu zaredom, usredotočena je na slavljenje i pronošenje svjetla Isusa Krista, koji je »svjetlo svijeta« (Ivan 8:12). Spasitelj je izjavio: »Vi ste svjetlo svijetu« (Matej 5:14).

»Dok slijedimo Spasiteljev primjer i živimo kako je on živio i podučavao, to će svjetlo gorjeti u nama i obasjavati put ostalima«, rekao je predsjednik Crkve Thomas S. Monson u govoru na Općem saboru u listopadu 2015.

Medijski materijal

Sadržaj na mreži koji se može dijeliti dostupan je na crkvenim stranicama za komunikaciju u zemlji na BuditeSvjetlosvijetu2017  ili mormon.org, uključujući i novi nadahnjujući videozapis na 33 jezika. Adventski kalendar služenja, »Na 25 načina. Tijekom 25 dana«, također je dostupan i može ga se preuzeti sa stranice za komunikaciju u zemlji kako biste potaknuli javnost da slijedi Kristova naučavanja tijekom božićnog doba.

Na 30 stranica za komunikaciju u zemlji u području Europa nalazit će se načini za služenje te Spasiteljeva naučavanja u dnevnim memeovima, idejama za služenje te kratkim videozapisima, pružajući sadržaj na 23 različita jezika.

Verzija glavnog videozapisa koji se može reproducirati ili preuzeti također je dostupna na BuditeSvjetloSvijetu2017 i mormon.org. Sadržaj za dijeljenje postavljen je na stranicama društvenih mreža, kao što su Facebook i Twitter. Oni koji imaju društvene mreže potiču se na dijeljenje svojih iskustava koristeći hashtag #BuditeSVJETLOSVIJETU.

Povijest inicijative

Crkva je bila pokrovitelj online kampanja tijekom Božića i Uskrsa u proteklih nekoliko godina. Božićna je kampanja započeta 2014. godine inicijativom pod nazivom »On je dar«. Nakon nje je uslijedila kampanja »Spasitelj je rođen« u 2015. godini. U uskrsno doba održavale su se kampanje pod nazivom »Zbog njega«, »Zato što on živi«, »Slijedi ga« i »Knez mironosni«. Sve su te kampanje doprle do milijuna gledatelja diljem svijeta.